Prop. 2011/12:143 Auktionering av utsläppsrätter
   
 
Titel:Prop. 2011/12:143 Auktionering av utsläppsrätter
Utgivningsår:2012
Omfång:128 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112143
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:143
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 75 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås lagändringar som kompletterar Europeiska kommissionens förordning om auktionering av utsläppsrätter.

Av förordningen följer att EU-kommissionen och de medlemsstater som valt att inte inrätta en nationell plattform ska ha en gemensam auktionsplattform för auktionering av utsläppsrätter i form av antingen 2-dagars spotkontrakt eller 5-dagars futurekontrakt. Ett 5-dagars futurekontrakt är ett finansiellt instrument, medan handel med 2-dagars spotkontrakt är att betrakta som handel med varor.

Auktioner av 2-dagars spotkontrakt och 5-dagars futurekontrakt får endast genomföras på en auktionsplattform som har godkänts som en reglerad marknad i enlighet med EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument. Auktionerna måste också omfattas av särskilda bestämmelser om marknadsmissbruk.

Det förhållandet att 2-dagars spotkontrakt inte är
finansiella instrument innebär att handel med sådana
kontrakt faller utanför regleringen i EU:s direktiv om marknader för finansiella instrument och EU:s direktiv om marknadsmissbruk. Förslagen syftar till att även handel med utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt ska omfattas av dessa bestämmelser i den utsträckning som anges i EU-förordningen.

Det föreslås att ändringarna träder i kraft den 1 juli 2012.
 
  © 2017 Jure AB