RH 2011
– Rättsfall från hovrätterna
   
 
Titel:RH 2011 – Rättsfall från hovrätterna
Anmärkning:samt register 2007-2011
Utgivningsår:2012
Omfång:377 sid.
Förlag:Domstolsverket
ISBN:9789138325889
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Rättsfall från hovrätterna
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 630 SEK exkl. moms
Denna utgåva innehåller referat av rättsfall i hovrätterna under 2011 som domstolarna själva bedömt vara av mer allmänt intresse. Målen rör bl.a. civilrätt, straffrätt, processrätt samt konkurs- och exekutionsrätt. Den innehåller dessutom ett systematiskt register med författningsregister och ett alfabetiskt sökregister för åren 2007-2011.
 
  © 2017 Jure AB