Titelskydd
– Särskilt om periodiska skrifters titlar
   
 
Författare:Larsson Malin
Titel:Titelskydd – Särskilt om periodiska skrifters titlar
Utgivningsår:2001
Omfång:69 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231114
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 107
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 147 SEK exkl. moms
Titelskydd är ett enhetligt begrepp för skyddet av litterära och konstnärliga verk, som återfinns i en mängd skilda lagregleringar – tryckfrihetsförordningen, upphovsrättslagen, mönsterskyddslagen, varumärkeslagen och marknadsrätten – som alla dras in. Det gör skyddet svåröverskådligt. Området framstår som delvis åsidosatt i svensk rätt och reglering av funktioner, definitioner och skyddsförutsättningar är både diffusa och i behov av renovering. Varumärkesutredningen (SOU 2001:26) har dock något uppmärksammat frågan och föreslaget en ändring i den s.k. hinderskatalogen. Med de grundläggande problemen är därmed långtifrån lösta. De behöver diskuteras vidare och det finns ännu ingen samlad beskrivning på temat titelskydd. Det är därför med desto större glädje som IFIM publicerar detta examensarbete. Tonvikten i studien ligger som titeln antyder på periodiska skrifters titlar, inklusive on line-skrifter. Men också andra slags titlar tas upp i den innehållsrika uppsatsen.
 
  © 2017 Jure AB