EU Biotechnology & Practice
– Regulating Genetically Modified & Novel Food Products
   
 
Författare:Sheridan Brian
Titel:EU Biotechnology & Practice – Regulating Genetically Modified & Novel Food Products
Utgivningsår:2001
Omfång:368 sid.
Förlag:Palladian
ISBN:1902558308
Ämnesord:Immaterialrätt , EU-rätt

Pris: 1283 SEK exkl. moms
Denna bok behandlar de alltmer komplicerade och ibland överlappande reglerna med inverkan på bioteknologiska aktiviteter inom EU. De kommande EU-förslagen till regler om produktansvar, produktsäkerhet och miljöansvar som ger nya rättigheter och skyldigheter behandlas såväl som direktivet 2001/18. Problemen med olika regelsystem gällande genetiskt modifierade organismer tas även upp.

Ur innehållet:

• Sources of EU biotechnology and novel food law
• Precautionary principle and EU biotechnology regulation
• EU obligations under international environmental and trade instruments
• EU regulatory regime for GMOs
• Regulation of novel foods and food ingredients
• Pending legislation on GMOs and "novel" products
• Liability resulting from biotechnological activities in the EU
 
  © 2017 Jure AB