Ny juridik 2:2012
   
 
Titel:Ny juridik 2:2012
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:94 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176104521
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Ny juridik nr. 2012:2
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 325 SEK exkl. moms
Tidskriften Ny Juridik innehåller fylliga artiklar som behandlar nya författningar och intressant utveckling inom aktuella rättsområden. Ny Juridik har som målsättning att beskriva rättsutvecklingen utifrån ett praktiskt perspektiv och ge yrkesverksamma jurister god vägledning i hur ny juridik ska tillämpas.

De mest centrala ämnesområdena i Ny Juridik är arbetsrätt, konkurrensrätt, immaterialrätt, miljörätt, aktiebolagsrätt och värdepappersrätt.

Varje nummer av Ny Juridik innehåller dessutom en artikel om avkunnade domar från EU-domstolen samt en kvartalsvis sammanställning av domar som meddelats av EU-domstolarna.

Innehåll:

Något om ersättning till styrelseledamöter och
bolagsledning i aktiemarknadsbolag av Daniel Stattin

Nya regler om mutbrott och förmåner i näringslivet av Henrik Karlsson

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång
på nätet - en analys av Daniel Westman

Rättsfall från EU-domstolarna av Jörgen Hettne och Maria Fritz
 
  © 2017 Jure AB