Distributionsavtal
– Vertikala avtal och konkurrensrättsliga aspekter
   
 
Författare:Henriksson Lars
Titel:Distributionsavtal – Vertikala avtal och konkurrensrättsliga aspekter
Utgivningsår:2012
Omfång:427 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139112631
Ämnesord:Marknadsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 1542 SEK exkl. moms
Distributionsavtal är troligen ett av de vanligare typerna av avtal mellan företag och dessa har en stor och ibland avgörande betydelse när varor och tjänster skall sättas på marknaden. Denna bok behandlar de viktigaste aspekterna av konkurrensrättens inverkan på distributionsavtal. Vidare behandlas reglerna om förbudet mot konkurrensbegränsande avtal och gällande gruppundantag för vertikala avtal, dvs. avtal som ingås mellan företag i olika led av distributionskedjan. Nationell svensk lagstiftning på området är i princip helt anpassad till EU:s konkurrensregler, varför kommissionspraxis och praxis från EU-domstolen är av fundamental betydelse. Även konkurrensklausuler och skilda former av särskilt allvarliga konkurrensbegränsningar relaterade till vertikala avtal är beskrivna. Slutligen utreds olika distributionsformer.

 
  © 2017 Jure AB