Krediträtt
   
 
Författare:Helldén Margareta , Millqvist Göran
Titel:Krediträtt
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:507 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139007766
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
I denna lagbokskommentar kommenteras de krediträttsliga författningarna och till varje paragraf finns rikliga hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur. Denna fjärde upplaga är uppdaterad per den 1 januari 2001. Här behandlas bl.a. skuldebrevslagen, preskriptionslagen, lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare, konsumentkreditlagen, delgivningslagen, växellagen, checklagen och lagen om företagshypotek.

Margareta Helldén är f.d. chefsjurist vid Svenska Handelsbanken, Regionbanken Stockholm City och Göran Millqvist är docent och lektor i civilrätt med särskild inriktning på sakrätt och obeståndsrätt vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB