Handbok i sjörätt
– och närliggande ämnen
   
 
Författare:Ihre Rolf
Titel:Handbok i sjörätt – och närliggande ämnen
Anmärkning:Innefattar och ersätter Ihres tidigare titlar: Sjöansvar och Sjöfraktavtal.
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:462 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234895
Serie:Sjöfartens handböcker
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart

SLUT på förlag
"Handbok i sjörätt" har tillkommit genom bearbetning av författarens tidigare böcker. Bokens målgrupper är främst studerande vid sjöfartshögskolorna och vid andra utbildningsställen som behandlar sjötransporter och transportlogistik, aktivt sjöbefäl samt personer som i land arbetar med kommersiell sjöfart.
Som undertitel anges "och närliggande ämnen". Med detta avses allmänjuridiska begrepp och regler av betydelse för de sjörättsliga frågorna, försäkrings- och skadeståndsregler samt köpavtal och kopplingar mellan köp och transport.
Boken, som har utförliga innehålls- och sakregisteravsnitt samt hänvisningar till andra böcker och till hemsidor med marin anknytning, kan med fördel användas som uppslagsbok för små och stora frågor.

Författaren har sjökaptensutbildning men har under större delen av sin yrkesverksamma tid arbetat som sjörättsjurist inom Salenkoncernen och som advokat med huvudinriktning på sjöfart och på frågor som har samband med sjöfart och handel.
 
  © 2017 Jure AB