Internationellt privaträttsliga rättsfall
   
 
Författare:Bogdan Michael , Lindskoug Patrik , Maunsbach Ulf
Titel:Internationellt privaträttsliga rättsfall
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:283 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9789154405596
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

Pris: 314 SEK exkl. moms
Denna rättsfallssamling är i första hand avsedd för den akademiska juristutbildningen. Den innehåller ett urval avgöranden som har betydelse för den svenska internationella privat- och processrätten. Vid urvalet har hänsyn tagits både till rättsfallens prejudikatvärde och till deras pedagogiska lämplighet som illustrationer av ämnets centrala frågeställningar. Vidare har beaktats att materialet ska kunna användas som underlag för gruppdiskussioner och seminarieövningar.

Michael Bogdan är professor i internationell och komparativ privat- och processrätt vid Lunds universitet.

Patrik Lindskoug är lektor i rättsvetenskap vid Lunds universitet.

Ulf Maunsbach är lektor i rättsvetenskap vid Lunds universitet.
 
  © 2017 Jure AB