Beslut, dokumentation och öppenhet i EU
   
 
Författare:Alling Johan , Jönsson Karin , Lindberg Fredrik
Titel:Beslut, dokumentation och öppenhet i EU
Utgivningsår:2001
Omfång:300 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139006425
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 413 SEK exkl. moms
Denna bok är en modern handbok om unionens beslutsprocesser, dess dokumentation i form av olika slags rättsakter och politiska akter m.m. samt om bestämmelser om öppenhet och sekretess.

Boken tjänar som en vägledning till informationskällorna för den omfattande dokumentationen i beslutsprocessen. Efter en kort genomgång av den historiska utvecklingen berörs EU:s offentlighet och informationspolitik, dokumentation, beslutsprocess, rättskällor och politiska akter, utgivning, elektroniska källor och informationsnätverk.

Bilagorna innehåller t.ex. flera viktiga rättsakter, adresser och telefonnummer till instutionerna och informationskontor i Sverige och en lathund för dokumentsökning.
 
  © 2017 Jure AB