Immaterialrättsliga överlappningar
– Uppsatser från kursen i Experimentell Immaterialrätt våren 2000
   
 
Författare:Kallifatides Johanna , Levin Marianne
Titel:Immaterialrättsliga överlappningar – Uppsatser från kursen i Experimentell Immaterialrätt våren 2000
Utgivningsår:2001
Omfång:232 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231165
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 108
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 283 SEK exkl. moms
Globaliseringen, EU-samarbetet och inte minst informationsteknikens framväxt har inneburit stora förändringar av immaterialrätten och marknadsrätten under senare år. En konsekvens av förändringarna är att de immaterialrättsliga skyddsformerna har brett ut sig, och i många fall gradvis har kommit att omfatta även sådant som ursprungligen var tänkt att skyddas i andra former. Detta och andra faktorer har medfört att de skilda immaterialrätterna numera ofta överlappar varandra, liksom immaterialrätten och marknadsrätten. Med andra ord: det är inte ovanligt att två olika system skyddar ett och samma objekt.

I boken ställs de olika skyddsformerna mot varandra. Författarna redogör för var överlappning förekommer och vad den får för konsekvenser.
 
  © 2017 Jure AB