Sjömanskap
   
 
Författare:Borg Björn , Åkerblom Gunnel
Titel:Sjömanskap
Utgivningsår:2012
Omfång:455 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234949
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Kommentar
Serie:Sjöfartens handböcker
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart

Pris: 490 SEK exkl. moms
Handelsflottan visar i dag upp ett brett spektrum av olika fartygstyper. Här finns allt från små fartyg för passagerare och last i skärgårds- och kustfart, till mycket stora tank-, container- och passagerarfartyg för världsomspännande trafik på öppet hav. Här finns allt från segel och ånga till vattenjetdrivna höghastighetsfartyg. Det finns ett antal olika specialfartyg designade för oljeindustrin, det finns isbrytare, örlogsfartyg, bogserbåtar m.m.
Denna totala bredd ställer höga krav på dem som ska tjänstgöra till sjöss. Att ta fram en heltäckande bok som ger all den teoretiska skolning som en sjöman behöver för att under alla betingelser kunna utföra sitt arbete är inte möjligt. Man tvingas att göra klara avgränsningar. Underlaget till denna lärobok har remissbehandlats vid Sjöfartshögskolan i Göteborg och Kalmar. Avgränsningarna har gjorts i samråd med dessa institutioner.
För att bli en god sjöman fordras dessutom en mängd erfarenheter som endast kan erhållas genom gedigen praktisk tjänst, till en början gärna handledd, under olika yttre förhållanden i trafikerade farvatten med många hamnanlöp.
 
  © 2017 Jure AB