SOU 2012:74 Främlingsfienden inom oss - HUVUDDEL
   
 
Titel:SOU 2012:74 Främlingsfienden inom oss - HUVUDDEL
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet. Se även bilagedelen.
Utgivningsår:2012
Omfång:365 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238233
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Betänkande från Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:74
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms
Tio sätt att jobba bort vardagsrasismen!

Hävdar att det stora hotet mot utsatta grupper inte är de extrema grupperna utan den främlingsfientlighet som finns bland de flesta av oss - vardagsrasismen. Föreslår tio åtgärder för att motverka de främlingsfientliga tendenserna:

1. Klargör Diskrimineringsombudsmannens (DO:S) uppdrag att fungera som en pådrivande kraft och kunskapsbas
2. En antidiskrimineringsbyrå i varje län/region
3. Två miljoner kronor extra till Forum för levande historia (FLH) för information om islamofobi
4. Uppdrag till FLH att informera om även Sveriges och svenskarnas brott mot mänskligheten
5. Tio miljoner kronor till Ungdomsstyrelsen att dela ut som projektbidrag och verksamhetsstöd till lämpliga organisationer
6. Två miljoner kronor till en quick response-funktion för mediebevakning
7. Uppdrag till Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) att utvärdera forskning inom området Internationell Migration Etniska Relationer (IMER)
8.10-130 miljoner per år i fem år till lärarfortbildning - ett lärarlyft i mänskliga rättigheter
9. Uppdrag till Skolinspektionen att övervaka och rapportera hur arbetet mot främlingsfientlighet fortlöper i skolorna
10. Ökad uppmärksamhet på lokal nivå om hatbrott i t.ex. de brottsförebyggande råden i kommunerna och genom förbättrad statistik över anmälda brott
 
  © 2017 Jure AB