SOU 2012:74 Främlingsfienden inom oss - BILAGEDEL
   
 
Titel:SOU 2012:74 Främlingsfienden inom oss - BILAGEDEL
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet. Se även huvuddelen.
Utgivningsår:2012
Omfång:391 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238257
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Betänkande från Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:74
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms
Innehåller bilagorna:

3. Antirasism i skolan
4. New Connexion
5. Exempel på arbetet mot främlingsfientlighet, rasistiskt våld och andra former av intolerans i Europa
6. Integration, etnisk mångfald och attityder bland högstadieelever
 
  © 2017 Jure AB