Festskrift til Erik Werlauff
   
 
Författare:Fenger Niels , Andersen Mads Bryde , Langsted Lars Bo , Petersen Lars Lindencrone
Titel:Festskrift til Erik Werlauff
Utgivningsår:2012
Omfång:600 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757426748
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter

SLUT på förlag
Med dette festskrift hylder en lang række kollegaer inden for den akademiske og praktiske verden professor, dr.jur. Erik Werlauff på hans 60-års-dag den 8. november 2012.

Næppe nogen anden nulevende dansk forsker favner så bredt som Erik Werlauff. Og kun få har som Werlauff sat sit personlige aftryk på udviklingen af disse mangfoldige retsområder; bl.a. aftaleret, arveret, EU-ret, foreningsret, menneskerettigheder, selskabsret, skatteret og voldgiftsret. Markeringen af, skiftevis, teoretikeren og den praktiserende jurists dag i november sker med denne udgivelse bestående af 28 forskellige bidrag, som bevidner hans brede ekspertise på flere retsområder.

Indholdsoversigt
Forord
Universitetsjuristen som advokat - af Mads Bryde Andersen
Europæisk selskabsret: Quo vadis? - af Paul Krüger Andersen
7 år med virksomhedspant - har det været en succes? - af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen
Miljøansvarsreglerne om fastlæggelse af de ansvarlige og ansvarsgrundlaget - af Ellen Margrethe Basse
Børsnoterede sportsklubber - en børsretlig udfordring? - af Nis Jul Clausen
Application of The EU Insolvency Regulation on Multinational Corporations - af Rolf Dotevall
Hvem er stråmanden? - af Louise Faber
Lidt om en parts mulighed for at få EU-Domstolen til at omformulere et præjudicielt spørgsmål - af Niels Fenger
Om håndhævelsen af EU-rettens krav om budgetdisciplin - af Claus Gulmann
EU og børsretten - af Jesper Lau Hansen
Fusion og frasigelse - om anvendelse af reglerne om virksom-hedsoverdragelse ved selskabsretlig fusion og spaltning - af Lone L. Hansen
Problemer med menneskerettigheder i familieretten - er forestillingsevne virkelig vigtigere end viden? - af Marianne Holdgaard
Den vædrede galease - om culpa, bonus pater, professionsansvar og andre begreber - af Lars Bo Langsted
Beskatning af egen- og fremmedkapital - og generelle overvejelser om selskabsskatten - af Peter Loft
Forkyndelse for juridiske personer - af Christian Lundblad
Procesbevillinger og habilitet i retsplejen - om en dommers habilitet, hvor "flere embedsvirksomheder er forenede i hans person" - af Palle Bo Madsen
Beskatning af grænseoverdragende donationer til og fra fonde - af Aage Michelsen
Takeovers og bemyndigelser til at kapitalforhøje (en børsnoteret aktie er altid til salg) - af Dan Moalem
S.m.b.a. - det ideelle iværksætterselskab? - af Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og grundloven - af Gorm Toftegaard Nielsen
Individuel, væsentlig interesse i insolvensbehandling - af Lars Lindencrone Petersen
Når (etablerings)kæden hopper af - af Thomas Rønfeldt
Gruppesøgsmål - af Jens Rostock-Jensen
Ledelsesvederlagsbestemmelser i selskabs-, finansselskabs- og børsretten - af Peer Schaumburg-Müller
Afgørelse eller processuelt skridt? - af Trine Schultz
Om effektivitet i voldgiftsprocessen - særligt om voldgiftsrettens muligheder - af Mogens Skipper-Pedersen
Om obligationsretten og Højesteret - af Jon Stokholm
EU-løftestangsprincippet og EU-udbudsretten - om udviklingen af et sekundært udbudsregime - af Steen Treumer

 
  © 2017 Jure AB