ICC Guide to Incoterms 2010
   
 
Författare:Ramberg Jan
Titel:ICC Guide to Incoterms 2010
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:216 sid.
Förlag:ICC
ISBN:9789284200825
Typ av verk:Kommentar
Serie:ICC nr. 620
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 843 SEK exkl. moms
ICC Guide to Incoterms 2010 ger svaren på frågorna som kan uppstå kring användningen av leveransvillkoren Incoterms 2010. Även denna upplaga är skriven av professor Jan Ramberg, författare till de tidigare versionerna från år 1980, 1990 och 2000. Guiden är skriven på ett sätt som förenklar det praktiska användandet och kan både läsas från pärm till pärm och användas som uppslagsbok.

ICC Guide to Incoterms 2010 är den officiella vägledningen till ICC:s leveransvillkor Incoterms 2010. Genom att hänvisa till guiden kan många diskussioner kring reglernas tolkning och tillämpning undvikas.
 
  © 2017 Jure AB