Frankrikes konkurrensregler
– en introduktion till den franska konkurrensrätten med beaktande av vissa grundläggande likheter och skillnader i förhållande till EG-rätten
   
 
Författare:Björkman Mats
Titel:Frankrikes konkurrensregler – en introduktion till den franska konkurrensrätten med beaktande av vissa grundläggande likheter och skillnader i förhållande till EG-rätten
Utgivningsår:1993
Omfång:104 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175984261
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 14
Ämnesord:Marknadsrätt , Utländsk rätt , EU-rätt

Pris: 219 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB