Mot en europeisk välfärdspolitik
– Ny politik och nya samarbetsformer i EU
   
 
Författare:Jacobsson Kerstin , Johansson Karl Magnus , Ekengren Magnus
Titel:Mot en europeisk välfärdspolitik – Ny politik och nya samarbetsformer i EU
Utgivningsår:2001
Omfång:198 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171508295
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 225 SEK exkl. moms
Frivillighet och soft law är de nya nyckelorden inom EU. Tidigare har EU:s överstatlighet och EG-rätten ansetts avgörande för det europeiska integrationsprojektet som nu har nått välfärdsstatens kärnområden, och allt fler politiska områden berörs och integreras. I boken uppmärksammas de senaste årens betydelsefulla utveckling i EU.

I boken drivs tesen att det har skett en utveckling från en social dimension till en välfärdspolitik i EU och beskriver även den nya samarbetsmetod som började ta form i sysselsättningspolitiken i slutet på 1990-talet.
 
  © 2017 Jure AB