Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom
   
 
Författare:Bengtsson Bertil , Hager Richard , Victorin Anders
Titel:Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:380 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139206132
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 98
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Fastighetsrätt

SLUT på förlag
Här lämnar författarna en redogörelse för i första hand hyresrätten, men även reglerna om arrende, tomträtt och bostadsrätt behandlas. Boken är främst avsedd som kursbok men värdefull för alla som söker en översiktlig framställning av nyttjanderätten.

Första upplagan av denna lärobok skrevs av Bertil Bengtsson. Därefter övertog Anders Victorin arbetet med följande upplagor, något som medförde en utvidgad och fördjupad framställning på åtskilliga punkter. Efter hans bortgång år 2006 har författarna uppdaterat och bearbetat boken. I denna åttonde upplaga har hänsyn tagits till ny lagstiftning, rättspraxis
och litteratur. Några inaktuella avsnitt har kortats ned. – Bertil Bengtsson svarar för kap. 1–4 och 9–19, Richard Hager för boken i övrigt.

 
  © 2017 Jure AB