Krisledarskap
– Beredskap och hantering av kriser inom sjöfarten
   
 
Författare:Magnusson Tobias , Lewenhaupt Ian
Titel:Krisledarskap – Beredskap och hantering av kriser inom sjöfarten
Utgivningsår:2013
Omfång:137 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235182
Serie:Sjöfartens handböcker
Ämnesord:Sjöfart , Sjö- och transporträtt

Pris: 297 SEK exkl. moms
I denna bok behandlas teori kring krisledarskap i vid bemärkelse inom sjöfarten. Boken ger också handfasta tips baserade på forskning och författarnas egna erfarenheter. Innehållet täcker kunskapskraven för certifikatet Crowd & Crisis Management i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter.

Innehåll
• Förberedelser
• ISM
• Taktik
• Psykiska reaktioner
• Ledarskap
• Crew Resource Management
• Passagerarreaktioner
• Information till passagerare
• Utrymning
• Fysiologiska reaktioner
• Reaktioner i gruppen
• Mediekommunikation
• Efter olyckan


Tobias Magnusson, sjökapten, MSc, är befälhavare i Tallink Silja AB. Han är även delaktig i utbildning i krishantering vid Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers tekniska högskola.

Ian Lewenhaupt, sjökapten, sjöofficer, arbetar med planering och utveckling av personalresurser och säkerhetsorganisation vid Tallink Silja AB. Han har erfarenhet som överstyrman i handelsflottan och som ubåtsofficer.
 
  © 2017 Jure AB