Prop. 2012/13:76 Ett mer tillförlitligt fastighetsregister
   
 
Titel:Prop. 2012/13:76 Ett mer tillförlitligt fastighetsregister
Utgivningsår:2013
Omfång:76 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213076
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:76
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
Gamla nyttjanderätter och servitut rensas bort!

Förslag om att mer än 50 år gamla inskrivningar (bl.a. nyttjanderätter och servitut) rensas bort ur fastighetsregistret, främst genom att rättighetshavare och fastighetsägare uppmanas att begära dödning av dessa inskrivningar.
Föreslår även att lantmäterimyndigheterna i ökad grad ska kunna ta bort inaktuella inskrivningar när myndigheten bedömer att rättigheten helt har upphört.
Reglerna om förrättningskostnader och skadestånd föreslås bli tydligare när det gäller upphävande av ledningsrätter som inte längre behövs.

 
  © 2017 Jure AB