Prop. 2012/13:71 Anmälningsskyldighet vid utstationering
   
 
Titel:Prop. 2012/13:71 Anmälningsskyldighet vid utstationering
Utgivningsår:2013
Omfång:75 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213071
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:71
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
Bättre kontroll på gästarbetare i Sverige!

Förslag om att arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige ska vara skyldiga att anmäla utstationeringen samt att utse och anmäla en kontaktperson. Kontaktpersonen ska vara mellanhand i kontakter med svenska arbetsmarknadsorganisationer och myndigheter samt vara behörig att ta emot delgivningar för arbetsgivarens räkning. Kravet på kontaktperson gäller bara om verksamheten ska pågå i mer än fem dagar.
Brott mot förpliktelserna ska medföra vitesanktioner.

 
  © 2017 Jure AB