Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2012
   
 
Titel:Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2012
Utgivningsår:2013
Omfång:218 sid.
Förlag:Official Publications, OP
ISBN:9789279266676
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 150 SEK exkl. moms
Ladda ner PDF

Vill du veta vad EU gjorde 2012? Hur hanterade EU den ekonomiska och finansiella krisen? Vad gjorde man för att få fart på tillväxten och rädda jobben? Vad gjorde EU för dig och andra invånare? Vilken roll spelade EU i världspolitiken?
Svaren hittar du i 2012 års allmänna rapport. Den ges ut varje år av EU-kommissionen och sammanfattar EU:s viktigaste insatser under året.

Rapporten är indelad i sex kapitel:

•Vägen mot politisk union
•Att stärka ekonomisk styrning och finansiell stabilitet i Europeiska unionen
•Ökad tillväxt
•Större fokus på människorna i EU
•Ett starkare EU i världen
•EU-institutionernas och andra officiella organs insats


 
  © 2017 Jure AB