Arbetsrätt
   
 
Författare:Andersson Anderz , Edström Örjan , Zanderin Lars
Titel:Arbetsrätt
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:210 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147111008
Ämnesord:Arbetsrätt , Organisation och ledarskap

Pris: 379 SEK exkl. moms
Arbetsrätt ger en god och högaktuell introduktion till grunderna i arbetsrätten. De områden som behandlas är bl.a. parterna på arbetsmarknaden, medbestämmande, förhandlingar och kollektivavtal. Regelverket kring anställning och anställningsskydd, omplaceringar, arbetsskyldighet, arbetsmiljö m.m. belyses.
Vidare behandlas på dessa områden EU-arbetsrättens inverkan på den svenska lagstiftningen. Ett antal instuderingsfrågor underlättar inlärningen.

Arbetsrätt passar som lärobok vid högskolans juridiska introduktionskurser och i andra kurser som behandlar grundläggande arbetsrätt. Ett annat användningsområde är facklig utbildning och personalutbildning för anställda som behöver grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

Anderz Andersson och Örjan Edström är lärare och forskare vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Lars Zanderin undervisar och forskar vid Växjö universitet samt är knuten till Rättssociologiska enheten vid Lunds universitet.
 
  © 2017 Jure AB