Regeringen skrivelse 2012/13:80 Årsboken om EU
– Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012
   
 
Titel:Regeringen skrivelse 2012/13:80 Årsboken om EU – Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012
Utgivningsår:2013
Omfång:342 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:201213080
Serie:Propositioner nr. 2012/13:80
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 175 SEK exkl. moms
Redogör för verksamheten i Europeiska unionen under 2012 i enlighet med 10 kap. 2 § i riksdagsordningen. Skrivelsen behandlar övergripande Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner.
Innehåller tre bilagor med särskild Sverige-anknytning:

Bilaga 1. Mål av svenskt intresse vid EU-domstolen och tribunalen under 2012
Bilaga 2. Under 2012 avslutade och pågående överträdelseärenden
Bilaga 3. Beslut i ministerrådet under 2012 som Sverige inte stött
 
  © 2017 Jure AB