Prop. 2012/13:106 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan
   
 
Titel:Prop. 2012/13:106 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan
Utgivningsår:2013
Omfång:51 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213106
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:106
Ämnesord:Internationell rätt , EU-rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Förslag om att Riksdagen godkänner ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam.

Avtalet berör samarbete inom flera olika områden:

Miljö och klimat
Rättvisa och säkerhet
Kultur och utbildning
Mänskliga rättigheter
Migration
Spridning av massförstörelsevapen
Brottsbekämpning
Handel och investeringar.
Avtalet utgör ramen för förhandlingar om frihandelsavtal med ASEAN-länderna.
 
  © 2017 Jure AB