Regeringens skrivelse 2012/13:114 Strategisk exportkontroll 2012 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:114 Strategisk exportkontroll 2012 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Utgivningsår:2013
Omfång:81 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213114
Serie:Propositioner nr. 2012/13:114
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Internationell rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2012. Skrivelsen innehåller också en redovisning av exporten av krigsmateriel under år 2012. Dessutom beskrivs samarbetet inom EU och i andra internationella fora i frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.
 
  © 2017 Jure AB