Prop. 2012/13:135 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om kosmetiska produkter
   
 
Titel:Prop. 2012/13:135 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om kosmetiska produkter
Utgivningsår:2013
Omfång:254 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213135
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:135
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 125 SEK exkl. moms
I denna proposition föreslås ändringar i miljöbalkens bestämmelser om straff (29 kap.) med anledning av en ny EU-förordning om kosmetiska produkter.

Propositionen innehåller även en bedömning om vilka sekretessbestämmelser som är tillämpbara vid underrättelser om allvarliga oönskade effekter samt hur förbuden mot otillåtna djurförsök avseende kosmetiska produkter ska regleras straffrättsligt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 11 juli 2013.
 
  © 2017 Jure AB