ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06
   
 
Författare:Andersson Eilert , Hedberg Stig
Titel:ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06
Utgivningsår:2013
Omfång:165 sid.
Förlag:Svensk Byggtjänst
ISBN:9789173335829
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 456 SEK exkl. moms
Denna bok innehåller en närmare beskrivning av regelverket kring ÄTA-arbeten enligt AB 04 och ABT 06 med koppling till AMA-systemet. ÄTA-arbeten står för Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbeten.

Här behandlas frågor angående omfattningen av kontraktsarbetena, formkrav för kostnadsreglering, rättighet/skyldighet att utföra ÄTA-arbeten med mera. Boken innehåller även en mer detaljerad beskrivning av den ekonomiska reglering som följer av ÄTA-arbeten, tidsfrister samt närliggande entreprenadrättsliga frågor.

Boken är huvudsakligen skriven för jurister verksamma inom entreprenadrätt, t.ex. advokater, bolagsjurister och domare, men vänder sig även till övriga verksamma inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen, till exempel kalkylatorer, entreprenadchefer och företagsledare.
 
  © 2017 Jure AB