Ny juridik 1:2013
   
 
Titel:Ny juridik 1:2013
Utgivningsår:2013
Omfång:117 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176104583
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Ny juridik nr. 2013:1
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 325 SEK exkl. moms
I detta nummer:

Advokat Urban Båvestam redogör för innebörden av de nu gällande låneförbuden i ABL, innehållet i - förslaget till nya regler och vilka överväganden som bör göras i det fortsatta arbetet med ärendet.

I Sverige har ett antal ambitiösa och radikala förslag lagts fram på insolvensrättens område, men till skillnad från vad som hänt inom EU har vi på nationell nivå inte lyckats ro förslagen i hamn. Mikael Mellqvist, lagman, jur.dr h.c., pekar ut en framtida riktning.

I stor brist på prejudikat från domstolar får Finansinspektionen, genom sina sanktionsbeslut, ökande inflytande över rättsutvecklingen. Jur.kand. Wictor Furman och jur.kand. Carl-Fredrik Hedengren redogör för några av de mest uppmärksammade sanktionsbesluten från de senaste åren.

Hur effektiv är lagen om målsägandebiträde, och vilka effekter har de höga kränkningsersättningarna egentligen? Mikael Mellqvist, lagman, jur.dr h.c., menar att medvetenheten om ett brottsoffers situation och behov i och för sig har förbättrats på alla fronter. Men vi skulle kunna göra det så mycket bättre.

Maria Fritz och Jörgen Hettne, Europajuridik, ger i denna artikel en översikt över viktigare domar som meddelats av EU-domstolen och tribunalen under fjärde kvartalet år 2012.

 
  © 2017 Jure AB