Ledarskap
– 200 råd
   
 
Författare:Barnevik Percy
Titel:Ledarskap – 200 råd
Utgivningsår:2013
Omfång:236 sid.
Förlag:Sanoma Utbildning
ISBN:9789152318836
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 350 SEK exkl. moms
Ledare inspirerar och frigör energi hos medarbetarna och teambyggande med förtroende och lojalitet är grundläggande för framgång. Förtroende tar tid att bygga men går snabbt att förlora. Ska "stora" saker uträttas krävs "stora" team. Ledaren själv måste ha stort självförtroende, ambition och ibland ställa "orimliga" krav för att nå extraordinära resultat. Det hjälper om ledaren alltid arbetar, sover överallt och när som helst. Det slitna uttrycket "walk the talk" förkroppsligar ledaren.

Långtgående delegering och organisering i små enheter sprider ansvar, ökar flexibilitet och motiverar. Men kom ihåg att delegering inte innebär abdikering. Ju mer delegering desto mer kontroll. Helikoptersyn måste också kombineras med gräsrotskontakt. En platt organisation underlättar. Centralisering är en naturkraft som måste motarbetas. Konglomerat är på utdöende och skapas numera bara av chefer med storhetsvansinne.

Framgång beror till 90 procent på genomförandet - "execution" - och till 10 procent på strategin. Benchmarking där man jämför sig med de bästa samt spridning av "best practices" är de starkaste förändringskrafter som finns. Gör ungefär rätt, men gör det snabbt och kraftfullt. Kursen kan justeras efterhand. Håll perfektionisterna borta, de bara tappar tid och gnäll inte över omständigheterna utan gilla läget. Kom också ihåg att "bara det som mäts blir gjort".

Ledaren kämpar med en delvis kaotisk arbetssituation, där oplanerade insatser och brandkårsutryckningar upptar en stor del av tiden. Detta har förstärkts av internet och den ökade snabbheten i allting. Hur få kontroll över tiden och hålla "tidstjuvar" borta? Dit hör att inte skjuta på obehagliga åtgärder, inte hantera samma ärende flera gånger, inte gå tillbaka till gamla beslut, inte acceptera problemdelegering underifrån och att inte bli "slav" under den egna almanackan.

Inget företag är bättre än sin personal. I boken finns praktiska råd om rekrytering, personalutveckling och tidigt avsked av ledare som inte håller måttet. Många befordras tyvärr till sin inkompetensnivå. Gnäll inte över medarbetarnas svaga sidor utan bygg på deras starka. Anställningstrygghet finns inte, individ och företag ska arbeta mot "anställningsbarhet".

Företagsförvärv och fusioner har en dålig framgångsfaktor. 80 procent når ej de uppsatta målen, 50 procent blir förluster och en del blir rena katastrofer. Orsakerna är överbetalning, överdrivna synergivinster och dåligt (långsamt) genomförande. Jag har varit med om hundratals förvärv, både som köpare och säljare, och några av världens största fusioner. Följ också kassaflödet vid förvärv - det ljuger inte. När pengarna är slut, är det slut. Integrationen som följer efter förvärv eller fusion måste övervinna inbyggd "flockmentalitet". Nya personallianser måste skapas över företags- och landgränser och blandade företagsteam tillsättas. Inte minst viktigt är det att övervinna förutfattade (negativa) uppfattningar om andra nationaliteter.

Nej-sägande till investeringar, företagsförvärv, rekrytering, o.s.v. är en kungsväg till framgång. Att säga ja ses som dynamiskt och positivt, men jag har ångrat mina ja hundratals gånger. Ett nej har jag sällan ångrat. De bästa förvärven är de som inte gjordes.

Överlägsen konkurrenskraft kan skapas genom egna innovationer, men också genom "stealing with pride", där andras uppfinningar kopieras och kommersialieras. Uthållig konkurrenskraft omfattar både produkter, processer och företagskultur. "Sense of urgency", känsla för att saker är angelägna, genomsyrar en konkurrenskraftig organisation. Konkurrenter underskattas dock regelbundet. Mobilisering av folk underifrån och utnyttjande av individens hela förmåga är till stor del en outnyttjad potential. Det gäller verkstadsarbetare och det gäller fattiga människor i utvecklingsländer.
Tillgänglighet är A och O för en ledare. Jag myntade uttrycken "mitt kontor är där jag befinner mig" samt att jag oftast var på resa, men aldrig "bortrest". Slopa budgeten om den bara blir en trött samling siffror att mata in i redovisningsmaskineriet. Istället måste den vara ett instrument för förbättring med inbyggda ambitiösa mål samt utlösning av aktiviteter vid avvikelser. Acceptera inga "hockeyklubbor" med vinsten i december. Gamle företagsgurun Drucker sa att det finns två slags människor; "De som producerar resultat och de som producerar ursäkter för att de inte gör det". Köp inte ursäktsmaskineriet! Och säg farväl till långtidsplaneringen, om det inte redan skett. Företagets framgång och överlevnad hänger numera på vakenhet för omvärldsförändringar, beredskap för nya scenarier, flexibilitet och snabbhet.

Omstruktureringar och företagsnedläggningar med stor personalreduktion kräver inte "tuffa" chefer utan chefer med empati. Gå inte i "utredningsfällan" med ändlösa utredningar, utan fatta de obehagliga besluten först och gör det snabbt. Avskeda dem som fuskar med beslutsunderlagen för att gynna "det egna" bolaget.

Kriser är de yttersta testen av ledarskapet. Det gäller att upptäcka och reagera på kriser tidigt, antaga värsta möjliga utfall och att dina åtgärder hamnar i sämsta möjliga belysning. Frestas inte att kommentera kriser innan du vet hela sanningen och håll dig sedan till den. Till slut kommer alla att veta allting.

Kunden är kung - i företagen börjar och slutar allting med kunden. Det gäller att gå från slogans och ytliga kampanjer till att verkligen få kunden i centrum. Att få ut cheferna till kunderna och undvika att säljarna stannar i "stugvärmen" på kontoret.
 
  © 2017 Jure AB