Studiematerial i EU-skatterätt
   
 
Författare:Nelson Maria
Titel:Studiematerial i EU-skatterätt
Utgivningsår:2011
Omfång:379 sid.
Förlag:Mercurius
ISBN:9789197666671
Typ av verk:Rättsfallssamling
Serie:Mercurius nr. 17
Ämnesord:Skatterätt , EU-rätt

SLUT på förlag
Denna bok innehåller uppgifter och instuderingsmaterial lämpat för metodträning redan vid ett inledande studium av juridik med inriktning på EU-skatterätt. Målsättningen är att göra det möjligt för studenten att aktivt påbörja en metodinlärning.

Lärandemålen med boken är att läsaren skall kunna
- Självständigt använda sig av EU-rättsliga tolkningsmetoder och bedöma komplicerade skatterättsliga situationer från ett EU-rättsligt perspektiv
- bedöma EU-rättens betydelse för tillämpning av dubbelbeskattningsavtal
- analysera aktuell praxis från EU-domstolen och vid ett oklart rättsläge på ett kvalificerat sätt kunna diskutera spörsmål av EU-rättslg karaktär
- analysera huruvida skatteregler strider mot EU-rätten
- uppnå djup kunskap i EU-skatterättens dynamiska karaktär och i EU-domstolens tolkningsmetoder
- uppnå fördjupad kunskap i förhandsbeskedsinstitutet
 
  © 2017 Jure AB