Konkurspraktikan 2013
   
 
Författare:Elliot Hans
Titel:Konkurspraktikan 2013
Utgivningsår:2013
Omfång:157 sid.
Förlag:Limhamnsgruppen
ISBN:9789186325107
Ämnesord:Insolvensrätt , Processrätt

SLUT på förlag
Denna bok är ett oumbärligt och enkelt hjälpmedel för var och en som sysslar med konkursförvaltning. Varje jurist, handläggare, ekonom eller assistent bör ha sitt exemplar som följeslagare i konkursarbetet. Även domstolar och myndigheter med verksamhet som innefattar konkurs har god användning av denna synnerligen genomarbetade bok.

Författaren har på ett lättillgängligt sätt utarbetat ett systematiskt verk som gör det lätt att ha kontroll på att varje konkurshandling får sitt rätta innehåll, blir expedierad i rätt tid, till rätt mottagare och i rätt antal exemplar. Praktikan är dessutom försedd med åtskilliga hänvisningar i fotnoter till rättsfall, uttalanden i förarbeten och till lagrum.

De konkurshandlingar som beskrivs är allt från start till mål, dvs. även expeditioner efter avslutad konkurs samt även de arbetsrättsliga delarna, MBL, Varsel, Uppsägningshandlingar samt lönegarantibeslut.

Denna nya upplaga är uppdaterad till den 1 april 2013 och har kompletterats med bl.a. matris för ränteberäkning i konkurs, anvisning för arkivering av räkenskapsinformation samt tabell för borgenärsmajoritet för ackord i konkurs.
 
  © 2017 Jure AB