Prop. 2012/13:161 Bemyndiganden för elektronikavfall och bekämpningsmedel
   
 
Titel:Prop. 2012/13:161 Bemyndiganden för elektronikavfall och bekämpningsmedel
Utgivningsår:2013
Omfång:47 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:201213161
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:161
Ämnesord:Miljörätt , EU-rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Här behandlas normgivningsbemyndiganden för genomförandet av två EU-direktiv på avfallsområdet och kemikalieområdet. På avfallsområdet: insamlingssystem för återvinning eller återanvändning av elektriska/elektroniska produkter där elektronikproducenter kan bli skyldiga att ansvara för de kasserade produkterna.
På kemikalieområdet: kontroll av utrustning för spridning av bekämpningsmedel.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 5 november 2013.
 
  © 2017 Jure AB