Prop. 2012/13:179 Eu-miljömärket
   
 
Titel:Prop. 2012/13:179 Eu-miljömärket
Utgivningsår:2013
Omfång:45 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213179
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:179
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Innehåller förslag till en ny lag om EU-miljömärket som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/20120 om ett EU-miljömärke. EU-förordningen ersätter en tidigare EU-förordning om miljömärkning.

 
  © 2017 Jure AB