Prop. 2012/13:181 Ändringar i inkomstskattelagen med anledning av Kroatiens anslutning till EU
   
 
Titel:Prop. 2012/13:181 Ändringar i inkomstskattelagen med anledning av Kroatiens anslutning till EU
Utgivningsår:2013
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213181
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:181
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
Föreslår tillägg till några bilagor till inkomstskattelagen. Tilläggen föranleds av av direktiv 2013/17/EU om anpassning av vissa direktiv rörande beskattning, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning.

 
  © 2017 Jure AB