Nordisk/baltisk rekonstruktionsrätt
– En jämförande rapport
   
 
Författare:Hellström Erik
Titel:Nordisk/baltisk rekonstruktionsrätt – En jämförande rapport
Anmärkning:Nordisk/baltiska insolvensnätverket.
Utgivningsår:2013
Omfång:384 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788530
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 525 SEK exkl. moms
Denna rapport är framställd på uppdrag av det Nordisk/baltiska insolvensnätverket. Den behandlar översiktligt och jämförande de rättsliga reglerna om företagsrekonstruktion i tur och ordning Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Projektet omfattade ursprungligen endast de nordiska länderna men kom sedermera att inkludera även de tre baltstaterna.

----

This report has been produced on behalf of the Nordic/Baltic Insolvency Network. It addresses in general terms, and from a comparative perspective, the legal rules regarding company reorganisations in, respectively, Sweden, Norway, Denmark, Finland, Estonia, Latvia, and Lithuania. The project originally covered only the Nordic countries, but subsequently came to include also the three Baltic States.Erik Hellström är jurist och verksam vid Ackordscentralen.
 
  © 2017 Jure AB