Köplagen
– En kommentar
   
 
Författare: Ramberg Jan , Herre Johnny
Titel:Köplagen – En kommentar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:758 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139013266
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 2131 SEK exkl. moms
Snart två decennier har nu gått sedan första upplagan av denna bok och mycket har hänt på det köprättsliga området. Under hela perioden har det pågått ett intensivt internationellt arbete på det förmögenhetsrättsliga området, särskilt inom köprätten. Arbetet har fått betydelse också för svensk intern rätt. I kommentaren beaktas därför Principles of European Contract Law (PECL), Unidroit Principles of International Commercial Contracts och Draft Common Frame of Reference. Just nu pågår ett arbete på EU-nivå med att ta fram en eventuell lagstiftningsakt rörande köp, Common European Sales Law (CESL).

Sedan förra upplagan har också ett betydande antal artiklar och böcker inom Norden på det köprättsliga området kommit ut, vilka är beaktade. Härtill kommer att Internationella handelskammarens tolkningsregler för de viktigare leveransklausulerna i internationell handel (de s.k. Incoterms) har ändrats två gånger sedan förra upplagan och nu föreligger i versionen Incoterms® 2010. Den nya versionen behandlas ingående i kommentaren.

Under perioden har Högsta domstolen avgjort ett antal frågor med köprättslig anknytning.
 
  © 2017 Jure AB