Beskattning vid formellt och informellt ackord
– En undersökning om obestånd vid inkomstbeskattningen
   
 
Författare:Grege Göran
Titel:Beskattning vid formellt och informellt ackord – En undersökning om obestånd vid inkomstbeskattningen
Utgivningsår:1996
Omfång:171 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139000257
Ämnesord:Skatterätt , Insolvensrätt

SLUT på förlag
Här kartläggs innebörden av det ekonomiska trångmål som medför olika rättsföljder vid ett konstaterat obestånd. Bl.a. tas frågan upp om skattedomstolarna använder det konkursrättsliga insolvensbegreppet eller om de gör en friare bedömning.
 
  © 2017 Jure AB