Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer
– studier i internasjonal privarett
   
 
Författare:Heimdal Lars Anders
Titel:Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer – studier i internasjonal privarett
Utgivningsår:2013
Omfång:432 sid.
Förlag:Gyldendal Akademisk
ISBN:9788205436039
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 1086 SEK exkl. moms
Rettsvalg i erstatningssaker om krenkende ytringer er et tema med økende aktualitet. Blant eksemplene på det er Rt. 2009 s. 1537 (Bokhandlerdommen) om Åsne Seierstads bok «Bokhandleren i Kabul». Høyesteretts flertall konkluderte her med at norsk rett måtte anvendes, men det uten å ta stilling til hvilken generell rettsvalgsregel som gjelder for slike saker.

Rettsvalget i erstatningssaker om krenkende ytringer har vist seg vanskelig å regulere. Dette skyldes blant annet at antallet skadevirkningsstater i slike saker kan bli mange, samtidig som ytringsfrihets- og personvernhensyn kommer i betraktning.
Denne boken gir en grundig innføring i hvilke konflikttyper og problemstillinger som finnes på den internasjonale erstatningsrettens område.

Videre drøftes ulike alternativer for rettsvalget i erstatningssaker om krenkende ytringer, og det oppstilles et forslag til løsning. Dette gjøres med utgangspunkt i de generelle norske rettsvalgsreglene på erstatningsrettens område, og en komparativ studie av hvilke løsninger som gjelder både i og utenfor Europa.
 
  © 2017 Jure AB