Regeringens Skrivelse 2012/13:184 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m under 2012 och första halvåret av 2013
   
 
Titel:Regeringens Skrivelse 2012/13:184 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m under 2012 och första halvåret av 2013
Utgivningsår:2013
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213184
Serie:Propositioner nr. 2012/13:184
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB