Regeringens Skrivelse 2012/13:185 Verksamheten inom organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2012 och första halvåret av 2013
   
 
Titel:Regeringens Skrivelse 2012/13:185 Verksamheten inom organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2012 och första halvåret av 2013
Utgivningsår:2013
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213185
Serie:Propositioner nr. 2012/13:185
Ämnesord:EU-rätt , Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB