EC competition law and licensing agreements
   
 
Författare:Westring Lisa
Titel:EC competition law and licensing agreements
Anmärkning:Engelsk text
Utgivningsår:1994
Omfång:44 sid.
Förlag:Jure
ISBN:917598444X
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 23
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 98 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB