Affärsjuridiska uppsatser 2013
   
 
Titel:Affärsjuridiska uppsatser 2013
Utgivningsår:2013
Omfång:322 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788615
Typ av verk:Examensarbete
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Allmänna verk och samlingsverk , Skadeståndsrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms
Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt vid Rättsvetenskapliga institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendiet 2013 har tilldelats:

•Direkt eller indirekt förlust? – Parternas möjligheter att styra kvalificeringen av en köprättslig förlust/Miriam Istner-Byman (Uppsala universitet)
•Separationsrätt i kommissionsförhållanden. Särskilt om kommittentens separationsrätt i fall av s.k. kommission i vidsträckt mening/Fredrik Morawetz (Lunds universitet)
•Vinstandels- och kapitalandelslån, samt möjliga skatterättsliga konsekvenser av att de kombineras/Elsa Haggård (Stockholms universitet)

•Neutralisering av ogiltiga styrelsebeslut – om aktiebolagsrättslig ratihabition och klander/Mattias Forsberg (Göteborgs universitet)
 
  © 2017 Jure AB