Ny Juridik 3:2013
   
 
Titel:Ny Juridik 3:2013
Utgivningsår:2013
Omfång:87 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176104620
Typ av verk:Tidskrift
Serie:Ny juridik nr. 2013:3
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 325 SEK exkl. moms
På marknader där det finns bristfälliga sanktioner mot aktiemarknadsbolagens felaktiga eller vilseledande informationsgivning, tenderar kostnaden för riskkapital att vara högre än på marknader med adekvata sanktionsmekanismer. Jur.dr Elif Härkönen ställer frågan: Hur konkurrenskraftig är den svenska regleringen i ett internationellt perspektiv?

I mitten av juli avgjorde EU-domstolen målet Femarbel. Författaren, jur.dr Maria Wiberg, menar att utgången i målet väcker många frågor avseende den privatisering som skett i Sverige inom området vård och omsorg.

Jur.kand. David Johansson och jur.kand. Måns Sjöstrand anser att sanktionsrätten i dag är ett betydelsefullt område som i hög grad påverkar såväl den internationella handeln mellan länder som enskilda företag. I artikeln diskuterar de i första hand hur amerikansk sanktionslagstiftning kan påverka svenska företag ur ett svenskt köprättsligt perspektiv.

I början av sommaren meddelade Högsta domstolen dom i det uppmärksammade målet som rör utmätning av tjänstepensionsförsäkring. Försäkringsjuristen och vice chefsjuristen Carl Johan Rundquist finner att domstolarna inte bara har belyst rena utmätningsfrågor, utan i viss mån också förhållandet mellan avtalsrätten och skatterätten på pensionsområdet.

Maria Fritz och Jörgen Hettne, Europajuridik, ger i denna artikel en översikt över viktigare domar som meddelats av EU-domstolen och tribunalen under andra kvartalet år 2013.
 
  © 2017 Jure AB