Fria varurörelser i den Europeiska gemenskapen
– En studie av gränsdragningen mellan gemenskapsangelägenheter och nationella angelägenheter
   
 
Författare:von Quitzow Carl Michael
Titel:Fria varurörelser i den Europeiska gemenskapen – En studie av gränsdragningen mellan gemenskapsangelägenheter och nationella angelägenheter
Utgivningsår:1995
Omfång:511 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138925044
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 751 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB