EG-rätten i nationell rättstillämpning
   
 
Författare:Hagsgård Anders
Titel:EG-rätten i nationell rättstillämpning
Utgivningsår:1996
Omfång:237 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9175987538
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 469 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB