Övningar för kurser i arbetsrätt
   
 
Författare:Mulder Bernard Johann , Funck Carina , Inghammar Andreas , Nyström Birgitta , Schömer Eva , Westregård Annamaria J.
Titel:Övningar för kurser i arbetsrätt
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:160 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144082967
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 283 SEK exkl. moms
Efter en kort inledande översikt över den svenska arbetsmarknaden innehåller boken övningsuppgifter rörande arbetsrättens olika delar. Övningsuppgifterna är på såväl grundläggande som avancerad nivå. Här återfinns bland annat frågeställningar om anställningens ingående, uppsägning och avsked, arbetsskyldighet, föreningsrätt, förhandlingsrätt, kollektivavtal, diskriminering, arbetsmiljö och internationella förhållanden. Många av övningarna har sin grund i verkliga händelser.

Nytt för denna upplaga, förutom den generella uppdateringen av övningsfrågorna, är det kortare inledande avsnittet över den svenska arbetsmarknaden och ett avsnitt om internationella förhållanden.

Övningar för kurser i arbetsrätt är avsedd som övningsbok för studenter på arbetsrättsliga grund- och fortsättningskurser. Boken vänder sig även till den som vill träna sig i arbetsrättslig problem- och konfliktlösning.
 
  © 2017 Jure AB