Prop. 2000/01:148 Internationella frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden
   
 
Titel:Prop. 2000/01:148 Internationella frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden
Anmärkning:Ds 1997:60 och SOU 1987:18.
Utgivningsår:2001
Omfång:60 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200001148
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2000/01:148
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt , Familjerätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB