Prop. 2013/14:53 Nationella patent på engelska
   
 
Titel:Prop. 2013/14:53 Nationella patent på engelska
Utgivningsår:2013
Omfång:88 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314053
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:53
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår att nationella patentansökningar ska kunna behandlas och beviljas på engelska. I dag måste en sådan patentansökan ges in på svenska, vilket ofta kräver ett omfattande översättningsarbete. Att ansöka om ett svenskt patent har därför kunnat bli omotiverat kostsamt. Förslaget syftar till att sökanden ska kunna begränsa sina kostnader för översättningar. Lägre översättningskostnader i samband med patentansökningar främjar forskning och innovationer. Detta gäller inte minst för forskningsintensiva svenska företag som har engelska som arbetsspråk och för företag som avser att söka patent i flera länder på ett och samma språk. Genom denna förenkling får företag som söker ett svenskt patent också samma förutsättningar som vid ansökningar i andra länder som på motsvarande sätt avstår från krav på översättningar.

För att tillgodose allmänhetens intresse av att kunna bilda sig en uppfattning om en patentansökan föreslås att sökanden i dessa fall ska ge in en översättning till svenska av patentkraven, som utgör en begränsad del av ansökan.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB